Dobre narzędzie dla małych sklepikarzy, wystawiających głównie paragony, a faktury tylko od czasu do czasu. Umożliwia zapisanie listy klientów, pilnuje numeracji.
Aplikacja działa w oparciu o skoroszyt Excela.

Pozwala na wysłanie poprzez skoroszyt Excela i program pocztowy Microsoft Outlook masowej korespondencji mailowej. Lista adresów jest zdefiniowana w Excelu, istnieje możliwość wybrania wszystkich lub części z nich i rozesłania do adresatów. Każdy mail jest wysyłany oddzielnie do jednego adresata, wysyłana korespondencja nie jest więc traktowana jako SPAM, poza tym żaden z adresatów maila nie widzi adresów innych odbiorców.
Można dodać własne logo, załączniki, a także sformatować tekst w przypadku wysyłania maili w formacie HTML.
Dobre narzędzie do wysyłania newsletterów czy ofert do klientów.

 

VBA - kursy komputerowe

Kurs Access - programowanie w VBA Kurs Excel programowanie w VBA 

Książki z kategorii VBA

 

Kursy video z kategorii VBA

Excel 2013 i programowanie VBA