Organizacja i ocena systemu kontroli zarządczej przy wykorzystaniu narzędzi Excel

„Organizacja i ocena systemu kontroli zarządczej przy wykorzystaniu narzędzi Excel”
28-29.03.2022 r.
  
Szkolenie ma na celu pogłębienie znajomości ogólnych zasad systemu kontroli zarządczej w tym między innymi zarządzania ryzykiem, procedur kontroli zarządczej, analizy skuteczności rozwiązań stosowanych w jednostkach.
 
Drugi dzień szkolenia jest przeznaczony na studium przypadku w jednostce sektora finansów publicznych.
 
Szkolenie organizowane jest jako dwudniowe jednak istnieje możliwość uczestniczenia w jednym wybranym dniu szkolenia.

 
W programie I dnia szkolenia:
 
ORGANIZACJA I OCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ:
Struktura kontroli zarządczej w administracji publicznej – obowiązki i odpowiedzialność.
Obowiązkowy zakres kontroli zarządczej w różnych typach jednostek.
Procedury kontroli zarządczej.
Skuteczność kontroli zarządczej.
Standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów.
Samoocena kontroli zarządczej.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.


 W programie II dnia szkolenia:
 
KONTROLA ZARZĄDCZA – STUDIUM PRZYPADKU
Określenie  celów kontroli zarządczej na przykładzie uczelni publicznej.
Wykorzystanie narzędzi Excelowych w takich procesach jak:
– Organizacja kontroli zarządczej w jednostce.
– Identyfikacja i szacowanie ryzyka KZ.
– Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem.
– Skuteczne zarządzanie ryzykiem .


 
Szkolenie poprowadzi:

Ekspert w dziedzinie zarówno kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem jak i obsługi narzędzi informatycznych w opisanych procesach, doświadczony trener mający doświadczenie w przedmiotowym temacie.  
 

 
Informacje organizacyjne dotyczące szkolenia:
czas trwania szkolenia: od 9:00 do 15:00 w tym przerwy (każdego dnia szkolenia),
organizator zapewnia: materiały szkoleniowe,
koszt udziału w szkoleniu za 1 os. (w dwóch dniach szkolenia): 1199 zł
koszt udziału w szkoleniu za 1 os. (w jednym dniu szkolenia): 699
 


  

%d bloggers like this: